a

Vi på Nivico AB är tacksamma som åter har nöjet att utbyta och förmedla insikter kring individ- och grupputveckling.
19 nyfikna deltagare från olika delar av näringslivet och idrotten samlade ute på Orresta Golf & Konferens.

Om du är intresserad vänligen kontakta Nivico.


2. 3.