a

Genom åren har vi varit en uppskattad leverantör av utbildningar inom bland annat inköp, logistik, distribution och ledarskap. Som en följd av våra medarbetares uppskattade föreläsningar och kurser, växer Nivico Education. Vårt utbildningsmaterial uppdateras löpande med de senaste teorierna och aktuella utmaningar från verkligheten. Som ett konsultföretag hjälper detta oss att hela tiden ligga i framkant. Våra åtaganden har primärt varit hos yrkeshögskolor i Västerås, Eskilstuna och Malmö men även företag som vill hålla sig uppdaterade står på vår kundlista. Framför oss har vi förfrågningar om distansutbildningar – spännande utmaningar som vi tackat ja till.


2. 3.