a

Sedan 2018 har Nivico nu varit verksamma inom fastighetsbranschen. Från flera håll får vi höra att Nivico är en föredragen leverantör kopplat till förstudier, strategiarbete och genomförande. Våra medarbetare och metoder hanterar komplexa problemställningar vilket gör att våra kunder kan känna sig lugna, trygga och säkra. Som ett bevis på detta väntar under våren två nya förstudier, i två olika fastighetsbolag, med två helt olika utgångspunkter.


2. 3.