a

Efter tio dagar utökade Ellevio idag sin tidigare beställning av Nivico’s Mikael Simonsen. Mikael kommer nu fullt ut att engageras som projektledare hos Ellevio – där han påbörjade sitt uppdrag den 8:e Januari 2018.


2. 3.