a

Nivico skriver avtal om att erbjuda en interimslösning för en produktionschefsroll till en kund inom Bioteknik, AstaReal genom Idhammar AB.


2. 3.