a

Det här är en stark signal på att vi gör rätt saker och att vi är en uppskattad leverantör oavsett bransch. Det är attityden hos våra fantastiska medarbetare som gör oss uppskattade och intressanta som leverantör av tjänster. Vårt varumärke är Front Foot Attitude och vi frigör outnyttjad potential. Nu är det Quintus i Västerås som både förlänger och utökar samarbetet – oerhört kul säger vi stolt.


2. 3.