a

Vi är nu igång med den tvååriga utbildningen för Logistik- och Transportledare hos Kunskapscompaniet i Eskilstuna. En utbildning där Nivico AB är ansvariga för både förberedelser, material och genomförande.

Vi känner oss nyfikna inför de kommande två läsåren och vi har fått en otroligt positiv start och respons från både elever och beställare.

Nu kör vi!


2. 3.