a

Vår Dennis Hilmarsen ”coachade idag upp” för att bli Certifierad Coach. Utbildningen är en internationellt erkänd utbildning, utformad av Joseph O´Connor och Andrea Lages, två av de mest kända och respekterade coachtränarna i världen. Utbildningen är unik då den är kvalitetssäkrad av organisationerna ICC och EMCC på EQA-nivå.

Paret Uneståhl,
Lars-Eric
är bl.a. ICC Coachtrainer, Fil. Dr, Professor i tillämpad psykologi och mental träning och grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan SLH.
Elene är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv och hypnoterapeut, Lic. Mental Tränare, ICC Coachtrainer och NLP-tränare.


2. 3.