a

Vi kan stolt meddela att Kunskapscompaniet valt att ta in Nivico AB. Under två års tid kommer vi att utveckla och utbilda i koncept kring Logistik. Därigenom bidrar vi tillsammans till kompetensförsörjningen inom logistiken i Mälardalen. Vår nya medarbetare, David Flink, kommer från dag ETT ha en saftig bit att sätta tänderna i.


2. 3.