a

KUNDER

Dessa är några av de kunder som Nivico AB, sedan starten i mars 2017, aktivt arbetat med. Hos flera av kunderna är Nivico AB fortfarande aktiva med pågående arbeten och flera har valt att förlänga eller utöka samarbetet.

KidsBrandStore

KidsBrandStore är ett e-handels bolag som genomgått en kraftig expansion både organisatoriskt och geografiskt; och har samtidigt haft extremt kraftig omsättningstillväxt och omsätter >150 MSEK.

Nivico samarbetar med KidsBrandStore i deras arbete med att utveckla och effektivisera sin organisation och sina ledare.

Nivico har här levererat processförbättringar, rådgivande ledarskapsutveckling samt utbildningar.

”Nivico är en viktig samarbetspartner för oss i arbetet med att utveckla och effektivisera vår organisation och våra ledare. Nivicos erfarenhet och expertis hjälper oss att stå bättre rustade att möta och hantera den konstanta förändring en stark tillväxt kräver.”

KidsBrandStore

AstaReal

AstaReal är ett Japanägt bolag, grundat i Sverige, verksamt inom bioteknik.

Nivico har förmånen att stötta bolaget i form av att i en interimslösning leda den operativa verksamheten som idag omsätter >100 MSEK. 

”Det som började som en kortsiktig Interimslösning utvecklades snabbt till ett långsiktigt, strategisk samarbete. Nivico kom in i vårt företag i samband med att vi drog igång en förbättringsresa och blev här den katalysator för att kick-starta processen. Nivico har skickligt kalibrerat sina tidigare erfarenheter och arbetssätt från storbolag till det mindre företagets förutsättningar och tufft utmanat vår organisation för att få oss att gå utanför våra bekvämlighetszoner och våga lägga ribban högre än vad vi själva trodde var möjligt.”

Annika Karlén, VD AstaReal AB

Plushögskolan

Plushögskolan i Västerås är en yrkesteknisk högskola inom både tekniktjänster samt inköp och förhandling.

Nivico har fått förtroendet att leverera kurser kring företagskultur och individuell- och grupputveckling samt föreläsningar kring inköp och logistik för Plushögskolans studenter.

Vianor AB

Hos en av Vianor ABs däckverkstäder arbetade Nivico med att strukturera och vidareförmedla de åtgärder som vidtagits i ett utmanade förbättringsarbete.

Nivico skapade struktur och kartlade det genomförda arbetet tillsammans med ledningen för att säkra att genomförda åtgärder uppfyllde kraven och kommunicerades på ett strukturerat och organiserat sätt.

Ellevio

Ellevio är ett av Sveriges ledande elnätsföretag med mångårig erfarenhet av eldistribution. Ellevio har valt att engagera

Nivico för rådgivande ledarskapsutveckling med fokus på individen.

Eltel Networks

Eltel Networks är en av Sveriges största aktörer inom elkraftsbranschen.

Nivico har fått förtroende att leverera projektledningsresurser till dem.

Idhammar

Idhammar är sverigeledande inom både utbildning samt process- och förändringsledning för underhåll och driftsäkerhet i tillverkande industri.

Nivico har för Idhammar levererat både utbildning och interim management.

Orresta AB

Orresta AB är ett familjeägt bolag som driver och äger Orresta golfbana.
Nivico är rådgivande styrelsemedlem i bolaget och bidrar med att utveckla ledningsarbetet i bolaget.

Vill du veta mer?

Kontakt

© 2017 Nivico AB Sweden
All Rights Reserved
info@nivico.se

Certifierad ICC Coach
Dennis Hilmarsen
073-78 88 073
Tobias Lundgren
076 - 941 36 63
Adress
Stora Torget 6
722 12 Västerås

Hitta till Nivico

2. 3.