a

Sedan februari har vi på Nivico AB arbetat med Kungsleden AB och förvaltningsområdet Mälardalen. Här har vi på ett integrerat sätt arbetat tillsammans för att frigöra outnyttjad potential genom diverse verksamhetsutveckling.

Nu vill Kungsleden att samarbetet även omfattar bolagets två övriga förvaltningsområden Stockholm och Göteborg/Malmö. Vi mobiliserar våra styrkor och är nu redo för en spännande resa tillsammans.


2. 3.