a

Vi tror att gemensamma aktiviteter skapar glädje i vardagen.

Upp på tå, flexibel agil och nyfiken – Vi kallar det Front Foot Attitude.
Vår ambition är att ”frigöra outnyttjade potential”. Som ett led i detta erbjuder nu våra medarbetare Lunch-Padel varje fredag det kommande året.

Ryktet säger att bollkänslan finns hos samtliga – latent hos vissa..
Fredagar 11.00-12.00 på Västerås Padel Arena ute på Hälla i Västerås.


2. 3.