a

Vi är väldigt stolta och glada över att Nivico AB har valt att gå in som ny delägare, säger Girts Putelis, vd och grundare av Prozaar AB. Det ger oss den start vi behöver för att bygga bolaget till att bli en ledande aktör globalt. Nivico är med sitt organisatoriska och affärsmässiga kunnande ett bra komplement till Create Business Incubator. Girts Putelis ser också att detta säkrar möjligheter för Prozaar att snabbt avancera nu när den globala marknaden succesivt öppnar upp.

Affären slutfördes under Juni 2021.

Dennis Hilmarsen, Vd för Nivico:

Vi ser Prozaar som ett fantastiskt verktyg att förändra och utveckla en bransch som strukturmässigt länge sett likadan ut. Den ligger helt enkelt väldigt rätt i vår vision om att frigöra outnyttjad potential. Vi ser dessutom stora möjligheter med att använda den del av Prozaar som är utvecklad för inköpsoptimering som ett viktigt led i att digitalisera Nivicos Inköp och Supply Chain Management-organisation.

Fakta om Prozaar: Prozaar är en förstklassig marknadsplats som ger service till produktionsföretag, leverantörer och frilansare över hela världen. Onlineportalen möjliggör enkel och kostnadseffektiv åtkomst till utrustning och personal. Dessutom ansluter den företag och tillhandahåller en ny digitaliserad, korsuthyrningsmodell för den professionella AV-industrin. Till skillnad från befintliga marknadsplatser, är Prozaar specifikt utformad för de branschspecifika behov som ett liveevenemang eller en sändningsproduktion kräver. Prozaar kan hantera hela inköps- och försäljningscykeln, från förfrågan till erbjudande och slutligen till beställning, så att företag kan hantera hela processen utan att behöva lämna plattformen. Ytterligare info på www.prozaar,com

Fakta om Nivico: Nivico är ett Västeråsbaserat management-konsultbolag som är 14 anställda och omsätter 18 MSEK. Bolagets vision är att tillsammans med klienten frigöra outnyttjad potential och få organisationen att fungera bättre imorgon än vad man gör idag. Nivico erbjuder lösningar både inom ”Konsulting och Interim” och ”Ledarskap och organisation”. Nivico har kunderna inom en mängd olika branscher och av varierande storlek. Några exempel är JM, Ellevio, Stena Stål, ABB, AstaReal, Kungsleden och KidsBrandStore. Nivico har också en utbildningsorganisation och utbildar för närvarande både på Affärshögskolan och Kunskapscompaniet. Ytterligare info på www.nivico.se


2. 3.