a

Nivico har under de senaste åren arbetat med olika strategiska projekt hos Kungsleden, bland annat inom inköp. Genom ett långsiktigt och integrerat samarbete, får vi av medarbetarna höra att Nivico är en oerhört uppskattad samarbetspartner. Fastighetsbolaget Castellum förvärvade nyligen Kungsleden. I och med det har nya behov uppstått. Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige och tillsammans med dem har vi nu ingått ett nytt avtal kopplat till inköp och utveckling.


2. 3.