a

Nivico kommer leverera kursen ”Inköpsfunktion och Operativ Inköpsstyrning” till Affärshögskolan. Nivico ansvarar nu för tre kurser inom utbildningen Inköp.


2. 3.