a

Välkommen Martin Söderberg,
Martin, är civilingenjören som har mer än 10 års erfarenhet inom tågbranschen. Martin har bland annat varit en ledande gestalt vid investeringar, i LEAN-implementeringar samt varit djupt involverad i arbetet med ständiga förbättringar.


2. 3.