a

Vi är tacksamma att få möjligheten att arbeta tillsammans med ett företag som Kungsleden, som skapar attraktiva och hållbara arbetsplatser där människor inspireras. Vi ska på ett integrerat sätt arbeta tillsammans för att frigöra outnyttjad potential genom diverse verksamhetsutveckling.


2. 3.