a

Nivico utökar sin närvaro hos ABB. Vi har fått förtroendet att leverera Micael Dahlgren i ett nytt uppdrag inom produktionsteknik hos ABB Traction.


2. 3.