a

Nivico har inlett samarbete med en ny kund, i form av Specialized, som är övertygade om att cyklar har kraften att förändra människors liv. När du sätter dig och trampar försvinner de små problemen och de stora blir lättare att lösa. Att Nivico nu fått möjligheten att vara med och coacha drivande individer i detta innovativa företag är en helt klart superhäftigt. Och nu är det snart dax för nästa fysiska träff nere i Cham, Schweiz.


2. 3.