a

Som tidigare publicerat har vi på ett integrerat sätt arbetat tillsammans Med Kungsleden Mälardalen för att frigöra outnyttjad potential genom diverse verksamhetsutveckling. Vi har nu presenterat utfallet av analysarbetet och Kungsleden Mälardalen valde då att fullfölja med en implementering. Vi kommer under hösten integrerat arbeta med processförbättringar med Mälardalen, helt i linje med Kungsledens långsiktiga målbild som är att bli ett av Sveriges mest lönsamma och framgångsrika börsnoterade fastighetsbolag genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare samt leverera en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare.


2. 3.