a

Sommar och några månader efter vår senaste Coachingsession.

Jag vill säga tack!

Jag upplever nu att jag har ett starkare självförtroende och tillit till mina egna förmågor. Insikten kring mina kärnvärden och hur de påverkar mig i vardagen var oerhört starkt. Genom frågor fick jag utforska mig själv, mina tankar och mina beteenden. Ibland kändes svaren jag gav mig tunga men i en trygg miljö fick jag fundera, utforska och bli konkret i vad jag vill och behöver för att må ännu bättre framöver. Jag är mer medveten nu och tillämpar nu verktyg i vardagen, alltför att vara mitt bästa jag och bli den version jag vill vara i framtiden.

Jag önskar er fin sommar,
En coachad 44-årig Ledare 😊


2. 3.