a

Det många som är oroliga i dessa tider och det vill vi förstås göra någonting åt.
Vi är därför med och bidrar till Västerås Stadsmissions spontana och fantastiska initiativ.


2. 3.