a

Vi är stolta över att få forma och utveckla framtidens inköpare.

Nivico AB får ett ytterligare utökat engagemang hos Plushögskolan i Västerås. Nu har vi majoriteten av inköpsutbildningens kurser hos Affärshögskolans (Plushögskolan i Västerås). Som tidigare så äger och förfogar Nivico över allt material som tas fram och förädlas.


2. 3.