a

I veckan blev det klart med att Nivico får ett utökat engagemang hos Plushögskolan i Västerås. Nivico har sedan grundandet av bolaget tagit fram och undervisat i diverse kurser inom inköp vid denna yrkeshögskola. Nu kompletteras dessa befintliga kurser med ytterligare djupdykningar inom området. Som tidigare äger och förfogar Nivico över allt material.


2. 3.