a

På ideell basis har vi under det senaste året regelbundet fått möjlighet att bidraga till att stärka kulturen hos Västerås Stadsmission. Tillsammans med både ledningsgrupp och personalgrupp har vi i olika sessioner bland annat arbetat med värdegrunden, det individuella ledarskapet och förståelsen för hur vi gör varandra så bra som möjligt.

Syftet har varit att skapa ett ännu starkare team vilket ger ytterligare förutsättningar att hjälpa ännu fler människor.

Vi är stolta över att få vara med och bidra till ett bättre Västerås.


2. 3.