a

Utöver redan pågående inköpsutvecklingsarbetet har AstaReal nu även valt att engagera Nivico’s Tobias Lundgren i en teknisk förstudie.


2. 3.