a

Vårt engagemang med VIK-hockey innebär att vi även, på Onsdagsmorgnar, spelar hockey och svettas tillsammans med andra företagsrepresentanter. Ett oerhört bra nätverk som vi verkligen vill slå ett slag för. Här knyts band mellan företag och engagerade individer. Vår Health Manager Claudio Salluzzi, visade sig vara en mänsklig mur när han, för dagen, ”spikade igen kassen”.


2. 3.