a

De allra mest utsatta drabbas väldigt hårt under dessa, extra ordinära, Coronatider.
Vi har därför inför Påsken skänkt matkassar till behövande familjer i Västerås via Giving People.
Detta bidrag bidrar förstås inte till att allt blir bra för alla.
Men det leder förhoppningsvis till att några fler får en lite bättre Påsk i vår hemstad.


2. 3.