a

Nivico får fortsatt förtroende hos JM, en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Sedan slutet av 2020 har Nivico AB haft olika uppdrag hos JM och tillsammans med den centrala inköpsorganisationen arbetar vi med både process- och beteendemässiga förändringar. Vi ser verkligen fram emot att fortsätta denna utvecklande resa tillsammans med JM vidare in i 2023.

JM omsätter cirka 15 miljarder SEK och är noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.


2. 3.