a

Vi på Nivico AB är så glada att kunna förmedla följande:
”I arbetet med att utveckla och effektivisera vår organisation och våra ledare har Nivico under en längre tid fungerat som är en viktig samarbetspartner. Nu fördjupar vi vårt samarbetet. Som ett led i detta kommer Nivico nu även att involveras i vårt ledningsgruppsarbete. Nivicos erfarenhet och expertis hjälper oss att stå bättre rustade för att möta och hantera den konstanta förändring en stark tillväxt kräver.”


2. 3.