Nivico skriver avtal om att leverera ett flertal ledarskapsutbildningar innan sommaren 2017 för Plushögskolans olika utbildningar.


2. 3.