a

Namnet Nivico är fastslaget och registrerat. En av grundpelarna och en stark anledning till att vi skapat Nivico är att vi vill skapa bestående förändring -vilket vi tror skapas tillsammans med kund. Detta vill vi återspegla i val av namn. Efter många förslag har vi enats om Nivico.
Ni och Vi i ett Samarbete – Collaboration = Nivico.


2. 3.