a

Nivico AB’s Dennis E. Hilmarsen har engagerats som ny Project Operation Manager i ett stort och prestigefullt ABB projekt  med utgångspunkt i Västerås. Ett engagemang där Nivico får bidra till att utveckla svensk infrastruktur.


2. 3.