a

Nivico utökar ett redan pågående samarbete med Ellevio AB, denna gång innefattande utveckling av inköpsprocessen. Allt i företagets anda i att ständigt vilja bli bättre.


2. 3.