a

Nivico är alltid på jakt efter personer med ”Front foot attitude”. De som är uppe på tå, flexibla, agila och nyfikna. Daniel Nylén, som studerar vid affärshögskolan, har genom sina studier visat prov på att han en ambitiös och nyfiken individ som definitivt har ”front foot attitude”. Vi ser fram emot att växa tillsammans genom att bidra till Daniels utveckling samtidigt som att han kommer kunna utveckla Nivico som företag.


2. 3.