a
Semester!

Semester!

Nivico tar semester! Ett par fantastiska månader har gått och allt känns fantastiskt! Nya tag efter sommaren.
Utbildning med KidsBrandStore

Utbildning med KidsBrandStore

Nivico håller sin första utbildning för ett samlat företagsteam från KidsBrandStore. En stor succé med fantastiska 4,63 i betyg på kursen!
Fler kurser till Plushögskolan

Utbildningsdag!

Nivico levererar sin första utbildning någonsin! En superdag hos Plushögskolan.
2. 3.