a
Eltel Networks

Eltel Networks

Nivico AB skriver avtal och inleder ytterligare ett samarbete med en stor aktör inom elbranschen, Eltel Networks, avseende projektledning.
Öppen kurs med rekordbetyg

Öppen kurs med rekordbetyg

Nivico håller sin första öppna kurs, med 17 deltagare från olika branscher. Hittills bästa betyget 4,73 av 5!
Stöttar processutvecklingsarbetet hos Ellevio

Stöttar processutvecklingsarbetet hos Ellevio

Nivico utökar ett redan pågående samarbete med Ellevio AB, denna gång innefattande utveckling av inköpsprocessen. Allt i företagets anda i att ständigt vilja bli bättre.

Sjöevent AB

Nivico och Sjöevent AB beslutar om att inleda ett samarbete kring utbildning.
2. 3.